11 กรกฎาคม 2562 ผสมกำลัง ทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน สตูล 136 ไร่ แปรสภาพเป็นบ่อกุ้ง ทิ้งร้าง 21 บ่อ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/90027

หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 (ละงู) ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการทวงคืนพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนจังหวัดสตูล ซึ่งผสมกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ , เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 / 35 /36 /37 และ 41 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าตรวจยึดทวงคืนผืนป่าชายเลนในท้องที่หมู่ 5 บ้านกาลันยีตัน ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งจำนวน 21 บ่อ รวมพื้นที่กว่า 136 ไร่ ก่อนปี 2546 กระทั่งปัจจุบันตรวจสอบพบสภาพทิ้งร้าง ตรวจสอบพบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป ป่าตำมะลัง และเขตการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี หัวหน้าสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 35 กล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่บ่อกุ้งที่มีมานานแล้วถูกทิ้งร้าง แต่ไม่ทราบว่ามีผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่จึงปักป้ายประกาศ เป็นคำสั่งปกครองให้ผู้ที่ทำประโยชน์ที่ดินในตรงนี้มาแสดงเอกสารสิทธิ์ ปรากฏว่าปักป้ายนาน 30 วันตามกำหนดแล้ว ยังไม่มีใครมาแสดง จึงตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าชายเลน แสดงว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ จึงมาตรวจยึดในวันนี้เพื่อ นำส่งพนักงานสอบสวนหาผู้ต้องหาต่อไป นั่นคือกระบวนการทางคดี กระบวนการต่อไปคือ มาตรการทางปกครอง คือการรื้อถอนคันดิน ทลายคันดิน เพื่อให้น้ำเข้ามา ให้ป่าฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมต่อไป แต่ข้อจำกัดของการให้ธรรมชาติสู้กับธรรมชาติต้องใช้เวลานาน ถ้าจะให้ต้นไม้งอกขึ้นมา ซึ่งอาจจะมีการปลูกฟื้นฟูขึ้นมา เพื่อให้ต้นไม้กลับมาเติบโตต่อไป ในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาช่วยกัน ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น ตำรวจและทหาร วันนี้เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของชาวจังหวัดสตูล วันนี้ได้คืนพื้นที่กลับมา 136 ไร่ แน่นอนต่อไปจะเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนชาวสตูลต่อไป หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 (ละงู) ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลนจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับภารกิจนี้ ตั้งเป้าไว้ที่ 475 ไร่ สถิติการตรวจยึดในรอบปี 2562 ที่ดำเนินการไปแล้ว 146 ไร่ ดำเนินการในวันนี้ 136 ไร่ รวม 252 ไร่ ซึ่งพื้นที่ตรวจยึดคือพื้นที่ ao3 คือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมาก่อนคำสั่งคสช.ที่ 66/2557 สำหรับสถิติรวมแผนทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตั้งแต่ 2560-2562 จำนวน 2,170 ไร่